DEBATT Partiledningens strategi för att vinna väljare från SD har, det senaste halvåret, varit att ställa sig bredvid Jimmy Åkesson i en rad ställningstaganden inom framförallt migrationsområdet. Trots detta vinner SD fortfarande mark inom moderata grupper. Min uppfattning, utifrån mina erfarenheter i Norrköping, är att SD:s stöd främst är baserat på en oro att vår gemensamma välfärd utarmas. Många väljare har för liten tilltro till att andra partier, än just SD, tar deras oro på allvar.

I mina möten med väljare lyfter de ofta fram att de upplever ett samhälle som sviker när grupper som bidragit eller redan bidrar till vårt samhälle söker stöd. Detta sätter de ofta i relation till hur enkelt det tycks vara att som asylsökande eller nyanländ ta del av förmåner i välfärdssystemet utan ansträngning. Idag har en äldre person med låg pension en mycket liten möjlighet att få hjälp med akuta tandvårdskostnader. De hänvisas ofta till avbetalning eller att själva försöka ta lån. I vissa fall kan kommunen ge ett visst bistånd för att hjälpa den drabbade. En asylsökande, som inte har fått uppehållstillstånd och hamnar i samma situation kan däremot gå till tandläkaren för samma akuta besvär till en kostnad av femtio kronor. Glasögon är ett annat exempel där pensionärer eller andra med låga inkomster får betala fullpris medan asylsökande kan få full ersättning. Många äldre bortprioriterar inköp av nya glasögon för att de helt enkelt inte har råd.

Det här är två exempel som även jag reagerar starkt på. Utgångspunkten för dessa regler för asylsökande har varit deras ekonomiska utsatthet men hur står sig detta i förhållande till exempelvis utsatta äldre med låga pensioner? En grupp som bidragit till att bygga det svenska samhället och som med all rätt ska kunna förvänta sig ett värdigt stöd. En illvillig tolkning av det här resonemanget landar i att jag försöker ställa grupper mot varandra. Det har jag egentligen svårt att argumentera emot eftersom politik alltid handlar om att välja. Mitt huvudsyfte är dock att påtala att det är dessa frågor som väljarna söker svar på.

Människor som kommer till Sverige ska också få ett värdigt stöd men vi behöver påminna om att grunden för våra förmåner är att alla bidrar efter förmåga. Det är högst rimligt att man som ny i Sverige får kvalificera sig in till välfärdssystemet genom att arbeta och betala skatt innan man får ta del av det fullt ut, och välfärdsförmåner som svenska medborgare inte har rätt till borde slopas helt. Nuvarande regler leder till splittring mellan grupper eftersom systemet är ologiskt för de allra flesta av oss.

Drygt två månader innan valet ser jag fortfarande en möjlighet för partiet att vinna förtroende hos de väljargrupper detta berör. Men när avser partiledningen att synliggöra vad Moderaterna redan gjort för ställningstaganden? Kan vi kommunpolitiker förvänta oss en moderat valrörelse där partiledningen ännu tydligare påvisar att svensk välfärd byggs av arbete och egen insats – inte genom att någon annan betalar?