Debatt Vi kan se på den offentliga statistiken från Polisen och andra myndigheter att det i grund botten inte handlar om mer brottslighet. Att känslan av otrygghet ökar måste dock ändå tas på allvar.

Många medborgare vill prata med oss om att det finns för lite för ungdomar att göra på kvällar och helger och därmed blir för mycket bus och onödig ungdomsbrottslighet. Såväl ungdomar som vuxna oroar sig över den för stora tillgången till alkohol och illegala droger och de ökade inslagen av organiserad brottslighet. De medierapporter om våld och skottlossningar som sker i andra delar av landet bidrar säkert också till att förstärka känslan av otrygghet, tillsammans med de få – men ändå förekommande – brotten i vår kommun.

För oss Socialdemokrater så kommer det trygghetsskapande arbetet att vara högsta prioritet. För att det ska fungera måste samarbetet mellan kommunens skolor, socialtjänst, föreningar och fritidsverksamhet och Polisen fungera. Under den kommande mandatperioden kommer kampen mot de illegala drogerna och den organiserade brottsligheten att intensifieras, inte minst på våra skolor och i ungdomars fritidsmiljöer – här kommer vi se till att kommunen tillsätter tillräckligt med medel för att på allvar ta tag i frågan.

Under den gångna mandatperioden har vi tillsammans med samarbetspartierna gjort en del för ungdomarnas fritidsmöjligheter och ungdomars situation. Vi har redan sett till att alla ungdomar som vill får möjlighet att sommarjobba, med möjlighet att prova på att tjäna egna pengar och ta ansvar. Konstfrusen isbana har redan genomförts och fortsatt upprusning av Vikingavallen är beslutad för att möjliggöra än mer aktiviteter åter runt. Under den kommande mandatperioden vill Socialdemokraterna förverkliga förslag om en multihall och en kulturscen som möjliggör att nya och befintliga aktiviteter utvecklas så att Söderköpings ungdomar och övriga invånare får ett rikare fritidsliv.

Det finns de krafter i kommunen som inte vill detta. Som inte tycker att ungdomarna ska få kosta pengar. Som velar och inte vågar sätta igång de stora projekt eller tillsätta de ekonomiska resurser som krävs. Som inte vågar se problemen med otrygghet eller som vill skylla dem på enskilda grupper eller ungdomarna själva. Det kan vi inte acceptera.

Socialdemokraterna har under den mandatperiod som gått visat att vi tar ansvar för ungdomarnas situation i vår kommun. Det vill vi fortsätta att göra. Vi har också visat att vi har handlingskraft och ledarskap att genomföra det vi lovar. Låt oss tillsammans göra åren 2018-2022 till åren då vi gjorde Söderköping tryggare, roligare och fick bort de illegala drogerna från våra skolor.