Debatt Det blir inget handelskrig. Åtminstone inte ännu. Tullar och protektionism är en destruktiv väg. EU-toppmötet sammanföll med garantier från Washington om att EU tillfälligt undantas från amerikanska tullar på stål. Istället gick USA fram med ett stort paket tullhöjningar särskilt riktade mot Kina, vilket mötes med omedelbar varning om motåtgärder.

I år fyller EU:s inre marknad 25 år. Det är verkligen något att fira, då den inre marknaden är bland det allra bästa med EU-medlemskapet. EU-medlemmarna är just nu också ovanligt samstämmiga i sitt stöd för den inre marknaden och frihandel. I dessa tuffa tider har EU faktiskt slutit världens största frihandelsavtal med Japan. Fler länder är långt framme i förhandlingarna med EU, såsom Mexiko och de sydamerikanska länderna inom Mercosur.

På rådsmötet nyligen slog de fast att ansträngningarna för att få den inre marknaden att fungera bättre skall ökas rejält. Det bådar gott. Konkurrensvillkoren inom unionen måste vara lika och hindren måste bort. Ett exempel är den framväxande digitala inre marknaden, som rätt konstruerad kan förbättra förutsättningarna för att den datadrivna ekonomin. Idag lider den av en mängd överlappande särregleringar och stor regelbörda.

Vi är inte där ännu. Det finns fortfarande mycket att göra för att harmonisera regelverken. Så länge det fortfarande finns hinder för den fria rörligheten av varor, tjänster, kapital och människor inom EU, så kommer den europeiska konkurrenskraften vara hämmad.

Men handeln stannar som bekant inte inom EU och på rådsmötet underströks även stödet för WTO och de transatlantiska handelsförbindelserna, vilket är en viktig signal nu när Trump är skeptisk till det globala handelssystemet. De fyra friheterna måste i mesta möjliga mån utsträckas till länder utanför EU och vi skulle även gärna se att diskussionerna om ett handelsavtal mellan EU och USA återupptas igen.

Att EU därför fortsatt visar att när det gäller så håller man ihop och står upp för det som är viktigt, som i detta fall handeln, är oerhört positivt. Det visar också värdet av att vi förvaltar vårt EU-medlemskap väl. Motsatsen, att stå utanför, blir i dessa fall väldigt tydlig. Exempelvis så drabbas Norge och Schweiz nu av USA:s ståltullar, då de inte är medlemmar i EU och den brittiske handelsministern bad USA att se Storbritannien som ett EU-land just i det här avseendet.

Detta är ständigt aktuella frågor, men kanske mer just nu – dels på grund av frågan om handelstullar och dels med anledning av Brexit. Även om det rapporterats om en del framsteg så är hela Brexitprocessen kantad av stora frågetecken för vad som ska gälla för näringslivet. Vi vill ha bästa möjliga överenskommelse med Storbritannien, utan att för den delen hota EU:s inre marknad och de fyra friheterna.

För att nyttja vårt samarbete inom EU på bästa sätt och så att det gynnar alla parter och medlemsländer, så måste näringslivsvillkoren få en mer central roll än vad de har idag. EU har en skarp konkurrens från både öst och väst och därför krävs det en tillväxtvänlig politik. Fokus på att underlätta för företagens konkurrenskraft är lösningen. Så ökar vi välståndet i hela EU.