Debatt Svar till Meta Berghauser Pont i NT 4/1

Meta Berghauser Pont ger i en artikel två skäl till att bygga ”vid Brunnsparken i Söderköping”. Vad jag förstår så känner hon sig tvungen att försvara den planerade bebyggelsen med sex hus i Brunnsparken, eftersom hon var en av ”arkitekterna” bakom detta.

Precis som Meta B P anser också jag, och många med mig, att en stad inte är en stad om det inte finns tillräckligt många invånare, som kan röra sig på gator, torg och i parker. Men den segregering, som det föreslagna byggprojektet innebär är ingenting, som jag applåderar. En levande stadskärna ja, men inte bara för de mest välsituerade – de som kommer att ha råd att bosätta sig vid åkanten i Brunnsparken. Vad är en levande stadskärna utan alla de olika slags människor, som hittills har befolkat Söderköpings stadskärna?

De nuvarande hyresgästerna på platsen för det planerade bygget är nu uppsagda. Vimman, den radhusbebyggelse som finns i dag kommer att rivas, och hyresgästerna i 24 lägenheter kastas ut. Dessa kommer aldrig att få en chans att bosätta sig i de nybyggda husen därför att de inte har råd. För övrigt har de inte heller erbjudits andra lägenheter.

Och det är inte heller dessa hyresgäster som ska bebo husen i Brunnsparken. Söderköping kommer mer och mer att sälla sig till de kommuner, som medvetet satsar på en gentrifiering av innerstaden, om s-m-mp-förslaget med Metas benägna bistånd beslutas den 7 februari. Människor med liten inkomst eller låg pension får i bästa fall möjlighet att bosätta sig i förorterna, som i Söderköping blir lika med utkanterna av staden.

Bebyggelsen, som från början planerades som trygghetsboende eller plus 65-boende just för att äldre skulle kunna ha möjlighet att bo nära stadens gator, torg och handel och själva utnyttja den service som stadens centrum erbjuder har blivit något helt annat.

Detta, Meta, är några skäl till att jag, och många med mig, inte vill se en bebyggelse med cirka 100 nya lägenheter i Brunnsparken.

Till detta kan man också lägga att oavsett om man påstår att den geotekniska undersökningen är genomförd, så är åkanterna genom Brunnsparken ändå det mest riskabla stället att bygga på i den här staden.