Replik på "Stor potential i Finspång", 9/4.

I svaret från S på vår debattartikel slås man av bristen på sakargument, de rena undanflykterna och givetvis de vanliga angreppen på vårt parti, där vi anklagas för att starta och göda negativa spiraler. Men om det är något parti som på riktigt skapat negativa spiraler, splittring och utanförskap så är det Socialdemokraterna, det parti som också styrt Sverige och Finspång i årtionden.

Fakta är följande: Vi har inte åstadkommit en bostadsbrist i Finspång, men det har ni genom att med öppna armar tagit emot svårintegrerade ekonomiska migranter. Ett mottagande som från början varit kombinerat med frikostiga bidrag från staten, bidrag som alla visste skulle upphöra efter några år. Och nu vill ni alltså planera för fler skattesubventionerade bostäder för att kunna öka befolkningen ännu mer, och räkningen skickas till skattekollektivet.

Sanningen är att den befolkningsökning vi haft i kommunen de senaste åren till absolut största delen bestått av invandring, och att den har varit bidragsdriven genom att staten kompenserat kommunen med miljoner av skattemedel. Fakta är också att den ökningen används som ett positivt argument för Vision 2035. Avslöjande är också den vetenskapliga forskning ni refererar till, där forskaren i fråga förespråkar vänsterliberala idéer som ”kreativa eliter, mångfald av etniska minoriteter, bohemer” som ett framgångsrecept för stadsutveckling. Detta visar tydligt vilket samhälle ni strävar mot och att ni ej lärt er någonting av de senaste årens händelser.

Det är inget bakåtsträvande att informera skattebetalarna om framtida risker med ogenomtänkta politiska beslut och SD har vuxit genom vår förmåga att förstå och förmedla konsekvenserna av detta. Finspång står inför stora investeringar i underhåll och infrastruktur i framtiden och även vi ser en stor potential för att utveckla kommunen. Men de problem vi vill belysa är att den väg ni slagit in på, med ökad skuldsättning, bidragsdriven befolkningsökning och en ständigt växande kommunsektor inte är hållbar i längden. Vi måste kunna diskutera vilken riktning samhällsbygget skall ta och hur det skall finansieras, så vi åstadkommer en miljömässig men också en social, kulturell och ekonomiskt hållbar framtid för våra barn och barnbarn.

Torgny Maurer

Kai Hallgren

SD Finspång