Debatt Utbyggnaden av Lindö strand har startat med va-utbyggnad och nu ska det avgöras vilken bebyggelse som ska uppföras. Byggnadslovsansökan har ännu inte lämnats in. I tallskogen föreslogs först vita villor som föga anpassade sig till skogsmiljön. Vi grannar hade invändningar mot utformningen och Anebyhus, som skall bygga villorna, lyssnade och föreslog nya fasader i trä och gröna. Resultatet synes mycket tilltalande. Likaså visar deras förslag till radhusbebyggelse på fin arkitektur med stor variation.

På fotbollsplanerna skall JM bygga flerfamiljshus. På deras hemsida ser man en illustration på föreslagna hus sett från sjön. Det är detta som man nu skall söka byggnadslov på. Förslaget för tankarna till ett storsjukhus eller miljonprogrammet. Nio hus skall byggas och alla ser likadan ut, variationen är nästan obefintlig. Några sneda tak hjälper inte. Dessutom föreslås kalla gråvita fasader i tegel och som inte på något vis underordnar sig tallskogen och den blivande parken.

När JM vann markanvisningstävlingen lämnade man in en illustration med stor variation i färgsättningen. Det var röda, ”holmengula”, vita och grå fasader. Intrycket var ombonat och omväxlande. Det är anmärkningsvärt att man kan vinna en tävling och sen vilja bygga något helt annat. Tävlar man bara om markpriset? Illustrationen är kanske inte juridiskt bindande men man kan inte lura grannar och allmänhet på det viset.

JM måste anstränga sig mer och ta fram en mer varierad bebyggelse, framförallt när det gäller färgsättningen. Jag uppmanar kommunen att inte lämna byggnadslov utan att en omarbetning först sker. Vi får inte förstöra Lindö strand med denna enahanda bebyggelse. Parken kräver en mer varierad, varm och ombonad inramning.