Replik på "Har S olika måttstockar?", 26/8.

Oppositionsrådet Sophia Jarl (M) upprepar en rad anklagelser om att jag brutit mot lagar och åsamkat kommunen stor ekonomisk skada. Om det är sant är jag självfallet djupt olämplig att leda kommunen. Det kommer att visa sig i kommande utredningar i så fall.

Om det visar sig att påhoppen är totalt ogrundade, då kommer jag fortsätta jobba för att reda ut digitaliseringsaffären men också leda kommunens besvärliga budgetarbete och inte minst höstens komplicerade förhandlingar med Trafikverket om ny järnväg.

Dessutom hoppas jag att Moderaternas medlemmar tar sig en rejäl funderare om det visar sig att de har företrädare som riktar grundlösa anklagelser mot andra.

I och med detta är den här delen av vår lokala debatt avslutad för min del. Som sagt, pågående utredningar kommer att visa vad som är korrekt och inte.

Lars Stjernkvist (S)

kommunstyrelsens ordförande i Norrköping