Debatt Vi är beredda att fortsätta understödja den här utvecklingen och vill även arbeta för att Norrköping tillsammans med Linköping och Stockholmsregionen blir ett östsvenskt filmcentrum.

I veckan hade Crazy Pictures film "Den blomstertid nu kommer" premiär i hemstaden Norrköping. Det har förvisso spelats in film i vår kommun tidigare, men det här var trots allt den första riktigt lokalproducerade långfilmen. Den är gjord av ett lokalt bolag, till stor del inspelad i vår egen kommun, med ett flertal lokala skådespelare och med en mängd lokala statister. Flera tusen norrköpingsbor har varit involverade i produktionen.

Det går inte att underskatta Crazy Pictures betydelse för de senaste årens utveckling i Norrköping. Framgång smittar, och det kreativa filmgänget bidrog också starkt till att det för ett par år sen fattades beslut om att starta en filmfond i Norrköpings kommun.

Utvecklingen i Norrköping säger dels något om hur filmbranschen fungerar, men också om vad som krävs för att skapa ett rikt och kreativt kulturliv. Det handlar om samspel mellan människor, både mellan det offentliga och privata och mellan kommersiella och ideella krafter. Det har vi flera goda exempel på. Universitetet och visualiseringscentret har bidragit med kunskap och inspiration till unga människor. Den kommunala biografen Cnema har skapat utrymme för smalare produktioner och gett barn och ungdomar möjlighet lära sig mer om film och media. Och så har vi Norrköpings kommuns filmfond, som varje år fördelar omkring tre miljoner kronor till lokala filmprojekt. Med hjälp av grundfinansiering från den har det varit möjligt för filmare att söka större kommersiella och statliga medel.

Men enbart pengar räcker inte för att skapa ett kreativt klimat. Det måste finnas en genuin insikt om kulturens betydelse. Vi vågar hävda att den insikten finns i vår kommun. Även när Norrköping var en fattig stad fanns modet att satsa på symfoniorkestern, teatern och mer därtill. I dag förstår vi ännu bättre vad det betyder för en kommun. Dagens forskning visar att när människor i allt större utsträckning själva bestämmer var de vill bo, då spelar det kulturella utbudet en viktig roll för deras val. Vi trivs helt enkelt bäst i städer som präglas av konst, musik, teater och film och andra kulturyttringar.

Vi som undertecknat den här artikeln var båda involverade när Norrköpings filmfond startades och har i dag ett ansvar för kulturpolitiken i Norrköping. Därmed har vi också ansvar för att vårda och utveckla Norrköping som kulturstad.

Av den anledningen vill vi fortsätta arbetet med Norrköpings filmfond. De första årens satsning visar att det går att producera film av hög kvalitet i vår kommun och därigenom också skapa nya arbetstillfällen. Trots begränsade medel har vi redan kommit långt.

Vi vill dessutom utveckla samarbetet med Linköping och Stockholmsregionen när det gäller film. I dag finns landets finansiella kraftcentrum för film i Västsverige, i Skåne och i norra Sverige. Vi tror det är fullt möjligt att skapa ett östsvenskt filmcentrum, men det krävs ett nära och ömsesidigt samarbete med våra grannkommuner för att ta det steget.