DEBATT. Svar på Deniz Butros och Franco Sinics debattartikel i NT 30/6. Deniz Butros (V) och Franco Sinic (V) målar i en debattartikel ut Centerpartiet som landsbygdens och kollektivtrafikens fiende och sig själva som dess räddare. Det är en bild som på intet sätt är trovärdig. Skribenterna menar att den förändring som gjordes inom kollektivtrafiken 2016 skulle vara beviset för deras slutsats.

De linjer som lades ned 2016 hade väldigt få resenärer, det var inte försvarbart att driva linjerna till den kostnaden. När Vänsterpartiet säger att man satsar 30 miljoner kronor på kollektivtrafik på landsbygden så finansierar man det med höjda skatter, vilket även drabbar boende på landsbygden. Man har dock inte preciserat vilka linjer man ska använda pengarna till. Dessutom har Vänsterpartiet tillsammans med Sverigedemokraterna varit de enda motståndarna till Närtrafiken som har införts i Östergötland. En service som nu ger hela Östergötland tillgång till kollektivtrafik. En mycket viktig satsning på kollektivtrafik på landsbygden och som bland annat gör att ungdomar nu själva kan ta sig till sina träningar och fritidsaktiviteter. Detta har Vänsterpartiet hela tiden varit emot.

Butros och Sinic skriver att de vill se en avgiftsfri kollektivtrafik för pensionärer, men uppger inte hur det ska finansieras. Vänsterpartiet har ingen finansiering för det i sin budget för Region Östergötland.

Vänsterpartiet blandar ihop vad som är kommunernas ansvar och vad som är regionens ansvar. Norrköpings kommun ansvarar för att elever som är berättigade till upphandlad skolskjuts ska få det. De elever som har minst 6 km till skolan får istället ett skolkort som gäller för att ta sig till och från skolan. Regionen ansvarar för den allmänna kollektivtrafiken i länet. Om en kommun vill införa avgiftsfri kollektivtrafik får kommunen stå för den kostnaden själv. Om skolelever ska få avgiftsfri kollektivtrafik efter skolan så måste det självfallet gälla alla elever i Norrköping, något annat tillåter inte kommunallagen.

Om Vänsterpartiet vill införa avgiftsfri kollektivtrafik efter skoltid på kvällar och helger i Norrköpings kommun så kan man driva den frågan i kommunfullmäktige och där också ange hur den ska finansieras. Att lova ofinansierade avgiftsfria resor, är både oansvarigt och populistiskt. Det riskerar också att den upphandlade skolskjutsen för barn på landsbygden och skolkorten för de som har lite längre resor, skulle försämras av ekonomiska skäl. Det skulle verkligen missgynna landsbygdens barn och ungdomar och är självklart ingen politik som Centerpartiet kan ställa sig bakom.