Svar på insändare i NT 28/11 av Mattias Geving Du har helt rätt Mattias. Städer ska växa fram i olika årsringar. De inre årsringarna vittnar om äldre tider. Ett bra exempel utgör den 1700-talspark i anrik brunnsmiljö som finns nära Söderköpings kärna. Ny översiktsplan har nu antagits. Staden kommer att bilda nya årsringar mot syd/sydost i en äggform - vilket gör att brunnsmiljön kommer att kännas ännu mer central än i dag. I utbyggnadsriktningen – öster om den planerade E22 och längs med väg 210 - finns gott om byggbar mark som anses bättre lämpad för byggnation än den instabila marken på Eriksvik.

Du har helt rätt Mattias, när du anser att vi bör hålla oss till fakta. Du skriver att den föreslagna byggnationen omfattar cirka 15 procent av Brunnsparkens totala yta. Enligt tidigare insändare ligger sanningen närmare 34 procent. Det är nog svårt att definiera var en parkyta börjar och slutar – eftersom parken tillhör oss alla i Söderköping. Anser du att skadan är mindre för att det bara är en ”liten del” av parken som ockuperas av privata intressen? Vad är det då som hindrar att man i framtiden ockuperar ytterligare en liten del?

Du har helt rätt Mattias, när du säger att det förekommer höga hus på andra ställen i vår stad. Castenhof och Stadshotellet är fina exempel på hur man låter höga hus kanta de övre delarna av ån. Parkmarken omges däremot av låga hus och villor. Kan du visa oss de hus av ”motsvarande höjd” som du påstår förekommer i brunnsparkens omgivning?

Du är glad för att politikerna har fattat beslut om att bygga en attraktiv miljö för dem som ska flytta in i de nya höga husen i parken. Vi är övertygade om att de som kommer att flytta in i dessa hus håller med. Men vad ska alla vi andra tänka? Nu bebyggs vår park av privata intressen – på mark som är av ”riksintresse för sin kulturmiljö”. (Citat hämtat från överenskommelse mellan länsstyrelsen och kommunen)

Du har rätt i en hel del, Mattias. Vi tyckte också att du hade helt rätt när du en gång ansåg frågan om Brunnsparkens bevarande var tillräckligt viktig att kämpa för. Som bilden visar var du Mattias av den åsikten, när du för tre år sedan demonstrerade mot byggnation av Brunnsparken.. Det var den gången inte så svårt att få in 2 000 namnunderskrifter från andra som delade vår (och då din) åsikt.

Frågan är: Vad fick dig att så radikalt ändra ståndpunkt?