Svar till Bson om klotter i NT 7/5 Jag instämmer med Bson att skadegörelse och klotter förorsakar kostnader för miljonbelopp samt att det verkligen inte bidrar till att göra Norrköping till en snyggare och tryggare stad. Däremot sticker jag inte ”huvudet i sanden” som Bson tycks tro. Jobbet med sanering av klotter och olaglig graffitimålning har utökats på senare år och pågår oförtröttligt.

Kommunen och även många privata fastighetsägare har som målsättning att skadegörelsen ska tas bort så fort som möjligt, helst inom 24 timmar. Det förutsätter dock att anmälan görs så att man får vetskap om var det klottrats eller förstörts. Ofta sker klottret på helger och då klarar vi tyvärr inte alltid vår målsättning. Viss svåråtkomlig klottersanering har inte kunnat göras under vintertid utan ska ske under vår och sommar.

Mängden klotter varierar över tid. I samband med att polisen lyckades gripa och lagföra personer som klottrade, så sjönk klottrandet en period. Idag får vi olika signaler om hur läget är, några fastighetsägare säger att tendensen är mera klotter igen medan andra säger att det fortfarande är på en lägre nivå.

På ett fåtal ställen finns övervakningskameror för att motverka klotter och skadegörelse. Nyttan med kameror är dock diskutabelt då det visat sig svårt att identifiera förövarna samt att de hinner smita innan polisen kommer. Jag tror heller inte att det är möjligt kameraövervaka överallt och det är säkert ingen önskad utveckling vi vill ha i en öppen stad.

Kommunen använder de lagliga medel som finns för att försöka stoppa klotter och förstörelse och arbetar dagligen med frågorna. Men det är klart att det också finns en gräns för hur mycket pengar och resurser både kommun och privata fastighetsägare kan lägga på saneringskostnader. För att klara att hålla en snygg och trygg stad måste det därför till en attitydförändring hos personer som klottrar och förstör.

Det tillhör vanligt folkvett att inte sabotera och förstöra annans egendom. Det är en norm som vi alla måste påminna om och den måste självklart gälla även i Norrköping.