DEBATTReplik på Edvard Hollertz ledare i NT 25/6 Under rubriken ”Konsten att styra debatten” tar Edvard Hollertz i sin ledarkrönika 25/6 upp det Pressmeddelande Norrköping Vatten & Avfall (NoVA) skickat ut om att vara ”vattenvis” och ställer sen frågan: Vattenbrist. Men varför?

För att belysa frågan kommer här lite fakta: NoVA tar i dag ut ca: 0,5 % av normalvattenflödet per dygn ur sjön Glan.

Inom ramen för gällande vattendom så nyttjar bolaget 7–8 % av vattendomen i sitt uttag för att producera dricksvatten ”från Glan till kran”. Glan är en viktig vattenresurs och det är relativt små mängder som tas till dricksvatten, i förhållande till möjligheten. Varje dygn produceras ca: 32 000 m3 dricksvatten vid Borgs vattenverk där huvuddelen går till dricksvatten i våra kranar och en del är eget ”processvatten” för Vattenverket.

När NoVA skickade ut pressmeddelandet om att vara ”vattenvis” så producerade Borgs vattenverk drygt 45 000 m3 per dygn vilket är nästan full kapacitet för vattenverk. Det tar krönikören Edvard Hollertz upp som orsak till vattenbrist!

Vid den aktuella toppbelastningen använde NoVA för ”egen” del drygt 6 000 m3 till processvatten, vilket vattenverket har möjlighet att minska och detta för att istället prioritera våra vattenkunder. Men vatten är inte en oändlig resurs, utan ett livsmedel som vi måste vårda. Vi kan bruka vårt vatten men inte förbruka vårt vatten! Att ohämmat använda vårt vatten till att bevattna gräsmattor och rabatter, fylla våra pooler, tvätta våra bilar med mera och kräva att NoVA ska bygga ut reningskapacitet för en ”överproduktion” är en dyr bolagsinvestering som i slutändan ska betalas av våra konsumenter.

Därför tycker NoVA att det är bättre att vara ”vattenvis” och vara rädd om och spara på våra gemensamma vattenresurser. Norrköping har en god tillgång till råvatten för vår produktion av vårt viktigaste livsmedel, vatten. Det innebär dock inte att vi ska avstå från att upplysa om och informera om hur vi kan spara och vårda våra vattenresurser. Att sen i krönikan hänvisa till ”problemformuleringsprivilegiet” och där påstå att NoVA är att jämföra med organisationerna Naturskyddsföreningen eller Djurens Rätt i sitt tolkningsföreträde, tycker jag haltar betydligt.

Svar till Jan-Olov Johnson:

Jan-Olov Johnson tar två något förvånande ståndpunkter. Dels menar han att det är bättre att kunderna minskar sin vattenkonsumtion än att produktionskapaciteten byggs ut. En slutsats som det inte är säkert att alla kunder i växande Norrköping delar, då strategin kan betyda att det finns vatten i Glan men inte i kran.

Dels verkar Johnson ogilla att NoVA jämförs med Naturskyddsföreningen och Djurens Rätt. Och på den punkten bör ett förtydligande göras – att placera NoVA i något som tolkas som dåligt sällskap var inte intentionen med krönikan.