Debatt Svar till Ingrid Cassel (M) med flera i NT 5/5

Det förebyggande arbetet, inte minst i skolan, har förstärkts under senare år. Samarbetet med polisen har fördjupats. Droger och kriminalitet är farliga och svåra fiender, men det som görs ger resultat. De riktade insatserna i bland annat Klockaretorpet har utan tvekan bidragit till att pressa tillbaka kriminaliteten och öka tryggheten.

Mer måste emellertid göras. Vi är väl medvetna om att det krävs ett ständigt och målmedvetet arbete för att bekämpa droghandel, våldsbrott och annan grov kriminalitet. Därför tog kommunstyrelsen i måndags beslut om ytterligare insatser.

För det första vill vi utreda frågan om en samlad vaktorganisation. Redan i dag lägger kommunen i storleksordningen 15 miljoner kronor på olika insatser från väktare och ordningsvakter. Huvuddelen används för akuta insatser. Inspirerade av andra kommuner vill vi pröva om det är möjligt att skapa en mer samlad organisation, som kan arbeta i nära samverkan med skolan och socialtjänsten och därmed användas förebyggande i våra bostadsområden.

För det andra vill vi fortsätta samarbetet med det sociala företaget iCreate Dreams AB. Det är utan tvekan en okonventionell verksamhet för att förhindra att tidigare grovt kriminella återfaller i brottslighet, och den har fullt förståeligt väckt en rad frågor och kritiska synpunkter. Kommunens insats är en miljon kronor per år, och hittills har det varit väl använda pengar. iCreate har bidragit till att flera personer vänt kriminaliteten ryggen, och för varje person som gör det sparas inte bara mänskligt lidande utan också stora kostnader.

Återigen, vi i Kvartetten är beredda att pröva både traditionella och mindre traditionella metoder för att bekämpa kriminalitet. Vi tänker göra allt vi kan för att vända utvecklingen också inom detta område. Ingrid Cassel (M) med flera moderater säger nej till våra förslag. Främsta motivet är att partiet först vill se effekterna av redan vidtagna åtgärder. Det är lite märkligt med tanke på att partiet ofta vill framstå som drivande i kampen mot brottsligheten.

Det är dessutom beklagligt att Moderaterna säger nej till våra förslag utan att ens ha studerat dem ordentligt. Ingrid Cassel (M) med flera skriver i NT den 7 maj att partiet säger nej till en samlad vaktorganisation med motivet att man inte vill lägga mer pengar på något polisen borde sköta. Det är ett dubbelt missförstånd. Vårt förslag betyder inte att kommunen lägger mer pengar på ordningsvakter och/eller väktare. Vi vill istället använda dagens pengar smartare, och använda mer till förebyggande arbete. Vidare ska arbetet självfallet bedrivas i nära samverkan med polisen.

Tuffa utspel och hård retorik biter inte på kriminaliteten. Ska vi på allvar pressa tillbaka framför allt den grova kriminaliteten, då krävs konkreta åtgärder. Därför lägger vi fram sådana i syfte att förstärka och komplettera allt det som redan görs.