Debatt 2017 var ett spännande politiskt år. Under året som har gått har regeringen ökat takten i arbetet med att samhällsbygget ska omfatta hela landet. Och kursändringen är tydlig, alla delar av landet ska vara med och ingen ska lämnas efter!

Vid en tillbakablick över året och tiden som har gått sedan valåret 2014 kan vi konstatera att mycket har hänt. Sedan 2014 är 200 000 fler i arbete och vi har vänt ett underskott på 60 miljarder, som den förra regeringen lämnade efter sig, till ett överskott om 80 miljarder. Vi har också lyckats nå flera långsiktiga uppgörelser över blockgränserna som är viktiga för vårt land. Det gäller exempelvis försvaret, energiförsörjningen och nu senast reformer av vårt framtida pensionssystem. Vi håller också steg för steg på att avskaffa den orättvisa pensionärsskatten.

Vi har höjt barnbidraget och reparerar välfärden genom att göra stora investeringar i den. Vi har också flyttat fram positionerna för livsmedelsproduktionen, som är så viktig för jobb och hållbar tillväxt i hela vårt land. Sverige ska producera mer mat!

Nästa år blir spännande, inte bara för att det är valår utan för att regeringen kommer att gå fram med ännu fler kraftfulla förslag. Under våren planerar regeringen att lägga en landsbygdsproposition i riksdagen med landsbygdskommitténs utredning som grund. För att genomföra propositionen har regeringen avsatt totalt 1,5 miljarder för 2019 och 2020. Vi har också lagt en stor del av vårt reformutrymme på att hålla ihop Sverige, därför kommer socialt utsatta områden och kommuner över hela vårt land få ett stort tillskott av resurser de kommande åren.

En viktig nyhet är att regeringen nyligen beslutade att se över reseavdraget bland annat för att underlätta för de som bor på landsbygden. Målet är att det ska vara möjligt att kunna bo och verka i hela landet, även där kollektivtrafikalternativ saknas eller är begränsad. Det här är en oerhört viktig fråga för alla landsbygdsbor.

Det här är bara några av de saker som kommer att hända under 2018 när vi med kraft fortsätter att bygga över klyftorna i vårt fina land – det är den svenska modellen!