Insändare Svar till Annika Sundén i NT 16/4

Det gläder mig att Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen, i sin replik beskriver att hon delar mycket av Almegas bild av Arbetsförmedlingens utmaningar.

Precis som Sundén skriver är ett viktigt uppdrag att matcha företag med rätt medarbetare samt att få arbetslösa att studera eller på annat sätt bli mer attraktiva på arbetsmarknaden. Och det är också områden som många av Almegas medlemsföretag arbetar väldigt framgångsrikt med. Under 2017 satte till exempel bemanningsbranschen 250 000 personer i jobb via personaluthyrning, omställning och direkta rekryteringar.

Almega vill reformera, inte lägga ned, Arbetsförmedlingen. Genom att separera myndighetsutövningen från förmedlingsuppdraget kan arbetsförmedlandet öppnas för fler aktörer. Vi vill helt enkelt att de som visat sig bäst på att matcha företag och arbetslösa ska få göra det jobbet.