Insändare Äntligen klubbas samtyckeslagen av riksdagen och därmed fastslås det självklara även i juridisk mening – att sex ska vara frivilligt. Det kommer inte längre krävas våld eller hot för att dömas för till exempel våldtäkt. Reformen innebär bättre stöd till brottsoffren, skärpta straff och att två nya oaktsamhetsbrott införs.

Det är en angelägen markering som fastslår att samhället tar det sexuella våldet på största allvar. Miljöpartiet har länge kämpat för att öka skyddet för den sexuella integriteten. Redan 2007 lade dåvarande språkröret Peter Eriksson en motion om samtyckeslagstiftning och samma år bekostade vi i opposition en skuggutredning som fick namnet Samtyckesutredningen. Vi har därefter kontinuerligt tryckt på för att få till stånd en samtyckeslagstiftning.

Samtyckeslagens tillkomst är en betydelsefull påminnelse om att det alltid är värt att kämpa för samhällsförändringar man tror på. Alla vi miljöpartister, som i över tio års har drivit frågan, har idag vunnit en efterlängtad seger. Vi kommer att fortsätta arbetet på bred front för att eliminera bekämpa destruktiva maskulinitetsnormer och den rådande könsmaktsordningen.

Vi har alltid varit – och kommer alltid att vara – ett feministiskt parti med fokus på

jämställdhet, social rättvisa och hållbar livsstil. Hållbar för oss människor och den planet vi bor på.

Miljöpartiet är ett framtidsparti som agerar nu.