Insändare Signaturen Observer undrade i NT (26/10) varför en byggnadsställning monterats i Södra promenaden intill Stadsbiblioteket när inget arbete tycks pågå. Det är helt riktigt att inget arbete pågår, byggnadsställningen med tillhörande nät och belysning är ett av de tillfälliga konstverken i Konstmuseets utställning Next:Utopia (23 september 2016-5 mars 2017).

Installationen är skapad av den finske konstnären Ilkka Halso och har titeln Restoration-Linden Alley, Norrköping. Konstverket ställer frågor om hur vi tar hand om våra naturresurser och hur vi förhåller oss till miljön.

Ytterligare fyra tillfälliga konstverk visas utomhus under utställningsperioden: Maria Miesenbergers skulptur Stilla rörelse på Konstmuseets tak, Andreas Johanssons installation Utan titel som tillsammans med Lars Arrhenius och Eric Ericsons musikvideos.

Sånger från samhället visas mellan parkeringshuset Ankaret och Domino på Olai Kyrkogata samt Clay Ketters installation Härbärge som tagit plats mot Rådhusets stora huskropp.

Utställningen sker också inne på Konstmuseet och är öppen till och med 5 mars 2017. Installationerna ute i stadsrummet har uppförts i samråd med Tekniska kontoret.

Välkomna till Norrköpings Konstmuseum.