Det är sällan som våra friskvårdsanläggningar är så välfyllda som under denna månad. Med nyårslöftet om ett hälsosammare liv i färskt minne anammar bättre vanor. Fysisk aktivitet är en grundförutsättning för ett friskt och långt arbetsliv.

Norrköpings kommun erbjuder sina anställda ett friskvårdsbidrag, det är ett bra sätt att både stärka individen som att förebygga kostnader i sjukfrånvaro. En frisk personal är en framgångsfaktor för alla arbetsgivare och för Norrköpings del innebär exempelvis en sänkning av sjukfrånvaron till 5 procent en besparing på hela 22 miljoner kronor.

Däremot kan det vara svårt att komma igång med något som inte är en vana, även om man förstår fördelarna med det. Man hittar inte tiden eller man saknar helt enkelt ekonomin till det.

Få av kommunens anställda identifierar sig som hög­inkomsttagare, tvärtom är det många som kämpar med att få lönen att räcka till. Många lever som ensamstående och saknar helt marginalerna för en eventuell sjukskrivning. Med de förutsättningarna är det enkelt att förstå varför friskvård prioriteras bort när valet är att hanka sig fram ekonomiskt till nästkommande löneutbetalningsdag.

För att kunna boka in friskvårdsaktiviteter med stöd av kommunens friskvårdsbidrag krävs att man samtidigt betalar in halva avgiften själv, vilket betyder en kostnad om 2500kronor/anställd för att kunna nyttja ersättningen fullt ut. Att ställa de kraven gör att de med störst behov och minst marginaler riskerar att avstå från förebyggande insatser av ekonomiska skäl.

Moderaterna anser att om friskvårdsbidraget skall komma alla till del så ska man fritt inom Skatte­verkets krav kunna nyttja de erbjudna 2500kronorna/år utan krav på egen finansiering. Det skulle innebära att samtliga anställda har möjlighet att exempelvis träna regelbundet på gym/friskvårdsanläggningar utan personliga utlägg.

Att hålla nyårslöften är svårt nog, då ska inte kommunen som arbetsgivare bygga in ytterligare motstånd till att kunna hålla dem. En frisk personal­styrka är alla vinnare på.