INSÄNDARE Idag när jag var och simmade i Centralbadet kom en skolklass för simundervisning. De åtföljdes av lärare, instruktör från Centralbadet samt en förälder till en av eleverna. Jag ser hur föräldern med sin mobiltelefon filmar större delen av klassen då de på led stiger i bassängen. Detta får mig att reagera direkt och jag ropar och undrar vad som pågår. Föräldern och instruktören hävdar då att föräldern bara filmat sitt eget barn. Detta var verkligen inte sant vilket jag påtalar. Instruktören håller med viss tvekan med föräldern men i samtalet kommer det dock fram att en film på flertalet barn just raderats. Jag vill påpeka att läraren inser allvaret och säger att jag har helt rätt.

Jag undrar hur personen på badet kan ta så lättvindigt på en sådan händelse och inte inse allvaret i situationen. När det gäller skolelever kan det mycket väl finnas elever i klassen som verkligen inte bör fotograferas av säkerhetsskäl. I bakhuvudet har jag den slapphänta hanteringen av händelsen som NT skrev om den 10 januari då två unga tjejer utsatts för sexuella kränkningar vilket får mig att misstänka att det saknas en del fortbildning och riktlinjer i ämnet.

Jag förstår att många vuxna vill föreviga sina barns upplevelser, men en tydlig skyltning att inte ta bilder där andra gäster förkommer tycker jag vore rimligt även om jag helst skulle vilja se ett generellt fotoförbud.

Personligen skulle jag reagera starkt om en främmande människa filmat mina barn i badhuset.

Malin

SVAR PÅ OVANTSTÅENDE INSÄNDARE FRÅN THOMAS BJERNUDD, MEDLEY:

När det gäller fotografering inne i simhallen har vi på Medley beslutat att det är tillåtet att fotografera sin familj och närstående för eget bruk. Simhallen är en offentlig plats och vi tycker att det skulle vara väldigt tråkigt att behöva införa ett totalförbud. För många familjer är en utflykt till simhallen en stor sak, och vi vill gärna att föräldrar ska kunna fotografera barnens första simtag, deras avslutning i simskolan eller när de deltar i en simtävling.

Däremot är det förbjudet att fotografera andra personer utan deras tillstånd och vi ser mycket allvarligt på sådana händelser. Alla badgäster ska kunna känna sig trygga hos oss. Upptäcker vi att någon fotograferar personer som inte gett sitt tillstånd ingriper vi direkt. Skulle en badgäst notera att det förekommer vill vi gärna att hen kontaktar vår personal.

I omklädningsrummen och andra utrymmen där man kan förvänta sig att vara privat råder självklart totalt fotoförbud.

Efter den aktuella incidenten kommer vi nu att se över om vi kan bli tydligare med vilka regler som gäller för fotografering på de olika platserna i våra anläggningar, till exempel genom förbättrad skyltning.

Tomas Bjernudd

Marknadschef, Medley