Insändare Klimatpolitiken måste bygga på vetenskaplig grund, den vetenskap som övertygande har visat vad som orsakar den globala uppvärmningen – människans förbränning av olja, gas och kol.

Det är svårt att förstå vad 1,5 eller 3 till 4 grader (som vi nu är på väg mot) kommer att innebära för mänskligheten och planeten. För att göra uppvärmningen mer begriplig talar man i forskningen om ”tipping elements”. Man kan likna detta med viktiga organ i kroppen som hjärtat, levern, hjärnan och lungorna.

De måste alla fungera för att vi skall överleva. På planeten finns det flera viktiga system som påverkas när medeltemperaturen ökar. Planetens olika system likt kroppens organ riskerar att slås ut när påverkan som global uppvärmning eller t ex våld mot organen vid en trafikolycka blir för kraftig.

Temperaturen har redan ökat en grad och flera av planetens system som korallreven, Grönlands landis och Arktis havsis under sommaren är alla kanske redan försent att hindra från att dö ut, smälta ned och försvinna. Ju högre temperatur desto fler system påverkas och riskerna ökar att de kan tippa över. Flera av systemen som permafrosten och stora skogsområden kan själva bli stora utsläppskällor om de tinar upp och blir torrare eller förbränns.

De flesta experter är överens om att 1,5-gradersmålet är den högsta möjliga ökningen vi kan tolerera. Trots det gedigna och säkra kunskapsläget har politiken inte klarat att leverera åtgärder som håller oss inom de ramar vetenskapen ger oss för en säker framtid. En konsekvens blir att lösningen av klimatkrisen läggs på oss vanliga samhällsmedborgare genom att vi ska göra ”rätt val” som konsumenter.

Utrymmet av vad som tål att släppas ut minskar snabbt. För att ha en chans att nå 1,5 gradersmålet måste vi trycka foten snabbt och hårt på bromsen för att motverka utsläppen av växthusgaser. Bättre är om klimatpolitiken kan ta större ansvar, utgå från de vetenskapliga förutsättningarna och ge möjliga handlingsramar till individen. Inte lämpa över problemet obearbetat på dig och mig.

Vi har ett förslag som är enkelt, rättvist, ger tid och möjlighet för företag och privatpersoner att ställa om. Att införa en stadigt stigande avgift på fossila bränslen. Pengarna från avgiften samlas in och betalas tillbaka helt och hållet till varje vuxen medborgare en gång per månad.

Nyligen har senaten i Kalifornien godkänt att förslaget om att avgift och utdelning skall tas upp till kongressen och presidenten. De räknar med att förslaget efter 10 år kan ha sänkt koldioxidutsläppen i USA med 33%, skapat 2,1 miljoner nya jobb och gett en genomsnittlig utdelning på 288 $ varje månad för en fyrbarnsfamilj. Dessutom räknar man med att de minskade utsläppen skulle rädda 13 000 liv per år genom en förbättrad luftkvalitet.

Ett enkelt, rättvist, politiskt blocköverskridande förslag.