INSÄNDARE Vård- och omsorgsboendet (ålderdomshemmet) Vammarhöjden skall byggas om och utökas med 30 platser till sammanlagt 60 st. Detta innebär att äldreboendena i Gryt och Gusum kommer att läggas ner, då det totala antalet platser i kommunen skall vara oförändrat.

På order från regiondirektören skall nu Vammarhöjden för tredje gången utredas med en ”fördjupad förstudie” till en ytterligare kostnad av 2 miljoner kronor. Vad de två tidigare kostat förmäler inte historien.

Man planerar ”Framtidens Vårdcentrum i Valdemarsvik” som skall inhysa inte bara pensionärerna utan ett stort antal andra medicinska och sociala funktioner. SPF Ankaret har tidigare protesterat mot dessa planer och vill ännu en gång framföra våra synpunkter.

Äldreboende i Gryt och Gusum fungerar mycket väl. Pensionärerna trivs bra, har tillgång till utevistelse i anslutning till fastigheterna, anhöriga bor i närområdet. Vid myndighetsbesök har boendena framhållits som särskilt goda exempel på äldreboende. Båda dessa ålderdomshem är avsevärt billigare än nuvarande Vammarhöjden.

Det är direkt olämpligt, och oroligt, för pensionärerna att ha den fasta bostaden inhyst bland alla de institutioner man planerar. Vammarhöjden en olämplig plats för äldreboende, vilket tydligt framgår av tidigare utredningar; terrängen är oländig och gör det svårt att röra sig utomhus; avsaknad av allmänna kommunikationer; inget rimligt gångavstånd till affär eller apotek. Utbyggnad av fastigheterna med flera tusen kvm kommer att göra situationen än sämre.

SPF Ankaret föreslår att kommunen överger planerna på sammanblandning med regionen. Allt tidigare ”samarbete” har alltid lett till ökade kostnader för kommunens del. Till exempel skatteväxlingen.

Sjöhuset är mycket lämpligt för ett vård- och omsorgsboende som ersätter nuvarande Vammarhöjden. Med fördel kan även ett trygghetsboende (pensionärsbostäder) inrymmas i samma fastighet. Allt som saknas på Vammarhöjden finns här.

Den ovan nämnda utredningen skall vara klar sista kvartalet 2018, det vill säga då valet är överståndet.

Av de politiska partierna har S ivrigt förespråkat ovan centralisering. Även Nybyggarpartiet är på denna linje ”då vi inte har råd med små romantiska ålderdomshem”. Faktakontroll visar att det är tvärtom. Vi önskar att de övriga partierna klart redovisar sin inställning före valet.