Insändare Svar till signaturen ”Undersköterska i verkligheten” i NT 7/6

Det är tråkigt att signaturen ”Undersköterska i verkligheten” har svårt att se en ljusnande framtid inom äldreomsorgen. Äldreomsorgen i Sverige har haft en mycket positiv utveckling de senaste åren, och vår ambition inom Norrköpings kommun är givetvis att fortsätta den utvecklingen.

Att se varje individ inom äldreomsorgen är som du påpekar mycket viktigt. Därför bygger vi aldrig några verksamheter som rymmer fler än tio personer per bostadsgrupp. Vad vi däremot eftersträvar är att få så mycket bra omsorg som möjligt för de skattemedel vi förvaltar. Vi vet att behoven av äldreomsorg, och konkurrensen om arbetskraft, kommer att skapa stora utmaningar i Sverige under de närmaste tio åren. Ska vi kunna leva upp till kraven som kommer med verkligheten måste vi skapa större enheter.

För att skapa lugn och ro för de äldre på natten, behöver dagarna fyllas med aktiviteter. Då kan sömnen förbättras och bli den tid för återhämtning som är så viktig. Bemanningen ska – såväl nattetid som dagtid – anpassas till de behov som råder, så att omsorgen blir trygg och säker såväl för de boende som för personalen.