Insändare Svar på Kurt Vikbergs insändare ”Regeringen gör ett bra jobb” i NT 24/1

När jag såg och läste Vikbergs artikel kom jag att tänka på schlagern ”Du ljuger så bra”, för det är bara delvis en rätt beskrivning av Sverige idag.

Kurt Vikberg skriver att det går bra för Sverige, att arbetslösheten sjunker att vi har en sjukvård i världsklass, att pensionerna har höjts och barnbidraget skall höjas. Vidare att det anställts fler inom vården och poliskåren och om, att vinster i välfärden skall förbjudas.

Allt detta låter som ett valtal av Stefan Löfven (S) och Jonas Sjöstedt (V).

Det är märkligt, att Kurt Vikberg inte ser verkligheten: hur sjukvårdsköerna växer och cancerpatienter dör i väntan på operation. Där en bekant till mig, efter att man på ett EKG konstaterat hjärtflimmer, får vänta i fem månader på behandling, med den oro det innebär och skandaler inom äldrevården trots nyanställningar och att personalen gör sitt yttersta men byråkratin kräver sina offer.

Polisen har inte resurser, att klara brottsligheten så folk känner sig otrygga med det ökade våldet.

Arbetslösheten har marginellt på sina håll minskat, dock inte i Norrköping, genom alla statliga och kommunala jobb som skall betalas med skattemedel liksom bostadsbidragen som man tvingas höja på grund av en överhettad bostadsmarknad.

Pensionerna kan höjas genom, att man höjer skattetrycket för dem som arbetar istället för att minska skatten på arbete så fler kan få jobb. Att satsa på utbildning inom bristyrken är bra, men det måste samtidigt satsas på åtgärder inom arbetsmiljön så att folk stannar kvar.