Insändare Vi som har boendeparkering på Trozelligatan måste ta ett stort ansvar på måndagar och torsdagar, för då råder parkeringsförbud på endera sidan i fyra timmar. Dessa timmar ska väl antagligen vara för kommunens rengöring och snöplogning. Vårt ansvar krävs tillfullo och missar någon blir det dyra böter. Då går det effektivt att bötfälla.

De förbättrar inte våra annars stora svårigheter att hitta parkering i allmänhet. Trots 250 kronor i hyra finns ofta ingen plats på hela Söderstaden efter arbetstid.

Den 5 februari hade vintern kommit med snö och på hela sidan längs ojämna husnummer var parkeringen tom. Det förbättrades inte av plogning från de kära spårvagnsspåren (därav de ofta förekommande parkeringsförbuden).

Snön låg kvar efter de fyra timmarna och dessutom senare upplogade drivor utanför bilar. Detta har gjort det mycket svårt, ja i stort sett omöjligt att använda den sidan av gatan under veckan.

Någon plogning har den 9 februari ännu inte skett. Kommunen tar inte ett dugg ansvar för våra möjligheter att utnyttja våra betalda parkeringar.

Jag har ringt Tekniska för att få en återkoppling från ansvariga men inte hört någon förklaring på hela veckan.