Insändare Refererande till min insändare från den 13/5 angående Klockaretorpet. Den här gången gäller det Forsteenska gården på Kvarngatan Jag gör ett desperat upprop för de få kulturhusen som ännu finns kvar!

Vi borde verkligen göra någonting radikalt för att spara de få hus som ändå finns kvar! Här ges det ett unikt och utmärkt tillfälle att lära, om gammal byggnadsteknik genom nedplockning och uppbyggnad av husen på annan plats.

Samla ihop dem till en by som exempelvis Färgaregården sådana projekt har man ju gjort i många andra städer.

Tänk att få ett kulturcentrum från Örtagården vid Strömmen till herrgården, för konstutställningar, små konserter till Brunnssalongen för sommarteater med tillhörande kaféverksamhet Vilket fint promenadmål! Vi kunde sätta Norrköping på kartan som en kulturstad istället för en arbetarstad!

Finansieringen är ju alltid en stötesten. Här kommer några förslag, kommunen är ju naturligtvis självskriven men man kan ju tänka sig att dela kostnader med andra genom sponsorer. Självskriven är ju då det största byggnadsbolaget Lundbergs. Tänk att få lämna efter sig ett verkligt bestående kulturbyggnadsminne i sin egen hemstad!

Det finns naturligtvis flera tänkbara sponsorer eller jippon av olika slag som till exempel intäkter från konserten och fotbollsmatcher, allmänheten och så vidare. Det är viktigt att bevara vår kultur så vi inte bara lämnar gamla industrier och höghus efter oss!

Det är dags att satsa på kulturen nu, innan det är för sent!