Insändare Svar till Björn Söder i NT 29/12

När Björn Söder öppnar för en diskussion kring olika begrepp är det två saker som behöver kommenteras. Det första är angående min användning av citationstecken runt termen riktiga svenskar. Söder och jag delar inte samma teoretiska förståelse av etniska grupper, vilket är vad jag antar att han är ute efter när han börjar tala om folkgrupper. Hans essentialistiska syn anses vara förlegad av en majoritet inom forskningsfältet och Benedict Andersons idé om nationen som en föreställd gemenskap har här dominerat under en längre tid.

Jag menar att Söders användning av termen ”riktiga svenskar” visar på en idé om att politisk samhörighet och solidaritet endast kan finnas inom en etnisk grupp. Att en människa skulle kunna tillhöra flera grupper blir då också omöjligt, trots att det tycks vara fallet i dagens Sverige. Medan Söder tror på assimilering – vilket innebär att endast en identitet kan existera i taget – tror jag på integration. Givetvis får det konsekvenser för möjligheten till politisk delaktighet på lika villkor om den här synen på etniska grupper kopplas ihop med idén om nationalstaten. Något annat är naivt att tro. Därför ansåg jag det rimligt att skriva ”riktiga” svenskar angående Söders uttalande.

Det andra är angående antisemitismen i SD. Oavsett vad Söder vill göra gällande så är det ett faktum att han själv går på bal med österrikiska nazister och att medlemmar som uttrycker antisemitiska åsikter inte alltid utesluts (vilket Expo har rapporterat om). Eftersom det inte finns plats att lista allt här så kan den som är intresserad läsa exempelvis Expos vitbok om SD eller söka på ”Sverigedemokraterna” på Svenska kommittén mot antisemitisms hemsida.

Frågan om varför SD bjöds in på en manifestation för tolerans kvarstår!