Insändare Psykiatrisk tvångsvård är när man vårdas mot sin vilja, oftast för att man utgör en fara för sig själv. I dag tar Region Östergötland ut en vårdavgift för tvångsvård. Det tycker vi är helt orimligt.

Avgifterna drabbar personer som ofta lever i ekonomisk och social utsatthet.

Långa vårdtider ger höga kostnader och kan leda till skulder, betalningsanmärkningar och kronofogden. I värsta fall riskerar man att förlora både försörjning, familj och bostad. Det försvårar självklart återhämtning och tillfrisknande.

En tvångsvård som var tänkt för patientens bästa kan alltså leda till både ekonomisk och personlig katastrof, och till en försämring av den psykiska hälsan.

Att betala en avgift för vård som inte är frivillig är i sig också en mycket märklig ordning. Därför bör avgifterna tas bort omedelbart.