INSÄNDARE Fantastiskt insiktsfull debattartikel, Lars Stjernkvist. (NT debatt 8/1) Bra jobbat! Fixar vi inte klimatet kommer varken vi eller örnarna att överleva. Det finns teknik som kan stanna vindkraftverken om kollisionsrisk föreligger. Den tekniken kan väl få vara ett villkor i tillståndet. Det hävdas från en del håll att vindkraftverk förfular landskapet, men hellre det än ett förbränt och dött landskap. Inte tillräckligt många av jordens befolkning är beredda att minska sin energikonsumtion tillräckligt för att nå klimatmålen. Grön energiproduktion är helt nödvändig.

För egen del har jag bidragit till att en ganska stor solcellsanläggning producerar el sedan snart ett år tillbaka. Sådana satsningar kan fler göra om regeringen ser till att villkoren är lämpliga. Tyvärr sänks stödet till solel i den budget som riksdagen har antagit för 2019. Det anser jag är ett obegripligt felbeslut. Annie Lööf är beundransvärd att så uthålligt stå fast vid löftena till sin väljargrupp. Hon verkar göra allt i sin makt för att få igenom så mycket centerpolitik som möjligt, för en hållbar samhällsutveckling. Jag har aldrig röstat på sossarna eller vänstern överhuvudtaget. Mitt förstahandsval har varit en borgerlig regering, men skulle sossarna på riksplanet visa lika mycket klokskap som Lars Stjernkvist så får Annie gärna slå sig ihop med Stefan Löfven. Än en gång bra jobbat, Lasse!