Insändare Trots ett flertal kritiska insändare och protester mot Östgötatrafiken och VD Sofia Malanders argument för att lägga om färdvägen för Buss 116 i Lindö, har Östgötatrafiken genomfört sitt eget program.

Sålunda är nu slutstationen för ett stort antal resande till och från Lindö den direkt trafikfarliga hållplatsen Däckmansgatan. Slutstation Lindö är sedan Abborreberg.

Döm nu till allmän förvåning att Buss 116 dagligen står tom vid den tidigare nyrenoverade sluthållplatsen Rönntorp, eftersom föraren där måste gå på toaletten. Ingen passagerare äger dock rätt till att åka med dit, än mindre gå ombord, resa med, utan hänvisas till Däckmansgatan.

Rutinen är nu följande: Om föraren har en tom buss vid ankomst till Däckmansgatan, tillåts hon/han att köra direkt upp till toaletten, utföra vad som krävs och sedan fortsätta till Abborreberg. Om föraren däremot har passagerare till Abborreberg, måste föraren först åka dit och därefter köra tom buss åter till Rönntorp, låsa bussen, gå på toaletten och därefter starta om till Abborreberg för att hämta eventuella passagerare.

Enligt de förare jag talat med är toalettproblemet lika akut vid ett par andra slutstationer i Trivselstaden.

Hur vore det nu om alla kloka beslutsfattare tänkte om och ändrade buss 116:s färdväg, så att den går över hållplats Rönntorp till Abborreberg med full service för resenärer och chaufför.

Om inte, kan Ni väl i alla fall ta ner skylten ”Tack för att Du inte tar bilen"?