Insändare Svar till Lotta Lanne i NT 20/3

Naturskyddsföreningen skriver i om planerna på att bygga villor i Lundby utanför Norrköping och frågar sig om det är miljömässigt hållbart med tanke på ökad biltrafik. Tack för att ni lyfter frågor om hållbar samhällsplanering!

Feministiskt initiativ delar problembeskrivningen. Det är nödvändigt att vi som kommun bidrar till minskade utsläpp av växthusgaser, klimatet är en ödesfråga för världen. En viktig del i detta är att minska biltrafiken. Vi bör hålla oss till den princip som översiktsplanen för landsbygden slår fast om att bebyggelse utanför staden som regel ska ligga nära huvudstråk för kollektivtrafik.

I fullmäktige i februari argumenterade vi som enda parti mot detaljplanen för Borg utifrån dessa ställningstaganden. I det fallet påpekade både Östgötatrafiken och Trafikverket att möjligheterna till kollektivtrafik är dåliga. I fallet med Lundby är tillgången till kollektivtrafik också mycket knapp, det finns bara en avgång att välja på för den som vill åka från Lundby till Norrköping på morgonen. Det kan jämföras med om bebyggelsen hade planerats i Konungsunds by. Då hade de boende haft sju avgångar att välja på mellan klockan fem och nio på morgonen.

FI vill se en levande landsbygd och givetvis bör det finnas goda möjligheter att bo på landsbygden även utanför prioriterade stråk med kollektivtrafik. Men när kommunen har en chans att påverka möjligheterna till hållbart resande bör vi ta den och gynna en hållbar samhällsplanering.