Insändare Detaljplan för del av fastigheten Fiskeby 1:43 (vid Tråbrunna) är bara en del i allt byggande som nu händer i många av våra kommuner pga. av vår bostadsbrist. Visst det är viktigt att vi har bostäder så det främjar inflyttandet och arbetstillfällena. Men vi måste tänka mer på vår miljö, ekologin och den biologiska mångfalden.

Helt krasst så bygger vi bort den naturliga faunan och vår tillgång till mat/vatten som inom inte en så lång tid framöver kommer vara en bristvara.

Våra humlor och bin i Sverige har stor betydelse för vår matförsörjning, som pollinerare och för den övriga biologiska mångfalden. Nära en tredjedel av den mat vi äter är pollinerad av insekter, och globalt sett uppskattas det ekonomiska värdet av funktionen uppgå till hundratals miljarder dollar.

Omkring 40 procent av de vilda bin och humlor som är rödlistade i Sverige har svårt att överleva i stora monokulturer. Förutom gifterna har de svårt att hitta boplatser, en partner eller tillgång till föda. Efter blomning på dessa fält hamnar bina ofta i en ”svältsituation”. Människans intrång i binas naturliga miljöer då vi bygger bort dom, skapar oreda i vår biologiska mångfald, monokulturer, bekämpningsmedel, och de virus och sjukdomar som naturligt förekommer riskerar att slå tillbaka.

I ängar, skogar och hagar finns olika typer av blommor, växter, vilda djur och småkryp. Om man avverkar skogen, odlar upp hagar och ängar så att bara några få växter finns kvar har man skapat en monokultur. Variationen av växter och djur försvinner och då trivs inte heller de värdefulla pollinatörerna.

Så om vi vill skapa oreda i faunan så ska vi bygga på. Sen står vi där en dag utan både mat och vatten, detaljplaner hit och dit, tänk långsiktigt och på ett samspel mellan naturen och människan. Vi har ett mycket krävande miljöarbete framför oss.