Insändare Svar till Thomas Runfors i NT 2/3

Vi tackar Thomas Runfors för kommentaren att vi gör ett bra jobb inom film och media. Vi tycker att Cnema tillsammans med SF Filmstaden berikar Norrköpings filmliv. Men bilden av att Cnema skulle konkurrera med SF håller vi inte med om.

Cnemas filmutbud består till största del av film från hela världen och särskilt Europa. Det händer att vi ibland visar samma titlar som Filmstaden men detta beror snarare på att det är SF som på senare år (vilket också Svenska Filminstitutet noterat) valt att visa samma typ av film vi redan visar, liksom babybio, klassiker och livesända evenemang. När det gäller till exempel barnfilm är utbudet från filmbolagen skralt. Samtliga svenska biografer, kommunala, privat- eller föreningsdrivna, visar i princip samma filmer.

Enligt offentlig statistik för bioåret i Norrköping 2016 visades 180 filmer på SF och 189 filmer på Cnema. Av dessa visades 77 filmer på båda biograferna, och på dessa hade SF sammanlagt 252 000 besökare och Cnema 10 000. Vi hade alltså 3,8 procent av besöken på de filmer som visades på båda biograferna. Påståendet att Cnema skulle konkurrera med SF, som i Norrköping har 96 procent av biografmarknaden, är alltså inte sant.

Sant däremot är att vi jobbar brett med skolbio, filmverkstad för unga, filmutbildning, filmfond och ett varierat biografutbud. Barn och ungdomar som besöker Cnema får på olika sätt diskutera, analysera och tolka det de sett och sedan kunna skapa egna filmer. På så sätt bidrar vi till att utveckla biofilmintresset i Norrköping. Det är särskilt viktigt i ett tidevarv då biografens största konkurrent inte är andra biografer, utan de många möjligheter som finns för människor att se film på andra sätt än på bio.