Insändare Vi vill att vår stad skall vara cykelvänlig och att det skall vara lätt och säkert att parkera våra cyklar.

Nyligen, cyklade jag in till stan och konstaterade att det, på många ställen fanns ett stort behov av att hålla efter cykelparkeringarna.

Tyvärr fungerar många dåligt då de är belamrade med skadade cyklar, cyklar som utsatts för stölder, av hjul, av ramar, av styren, av sadlar, i något fall fanns bara ramen kvar.

Är man rädd om sin hoj vill man inte ta den in till stan, när många cykelställ ser ut som de gör.

I stan finns olika typer av cykelställ. Några är bra men några är nästan värdelösa. Man ska kunna låsa fast cykeln och dess olika delar inte bara framhjulet. I ställ där man kör in framhjulet kommer cyklarna så tätt att styrena häktar i varann framhjulet kan dessutom lätt skadas. Den bästa typen av cykelställ är de som bland annat finns på Tyska torgets nordsida.

Cykeln är för många en dyr ägodel och man vill därför kunna ställa den ifrån sig på ett säkert sätt, på en snygg och välskött cykelparkering.

El-cykeln, en utmärkt lösning för många, hur och var kan man parkera den? Cykelgarage med parkeringsavgift, efterfrågas av många.

Jag vädjar därför till kommun och fastighetsägare att ständigt hålla efter cykelparkeringar så att vi kan även i detta avseende leva upp till devisen Norrköping cykelstaden.

God Hjul!