Insändare Svar till Per Helgesson i NT 20/2

Per Helgesson skriver i NT om de luncher jag fortsätter att bjuda företagare på. Han undertecknar sin insändare som ordförande i LRF:s kommungrupp och glömmer berätta att han står högt upp på moderaternas förslag till kommunfullmäktigelista. Oavsett vilket så tackar jag för ytterligare uppmärksamhet kring mina luncher och bjuder gärna dig och andra företagare inom den gröna näringen på en lunch.

Tyvärr har jag inga lediga lunchtider förrän i juni men hoppas att det funkar för dig.

Helgesson uttrycker ett missnöje över hur vi i Kvartetten exploaterar mark i vår kommun. Det är ingen enkel fråga eftersom många företag efterfrågar mer mark samtidigt som vi vill bevara den jord som finns. Vi har därför mycket noggrant studerat olika markområden runt Norrköping. Vissa områden kommer sannolikt att bebyggas medan andra kommer att sparas. Självklart måste de som bygger följa de miljölagar som finns.

Vidare skriver Helgesson att vi inte har hjälpt bönder med låga mjölkpriser att i höstas sprida sin gödsel innan utsatt slutdatum. Mjölkpriset kan vi inte påverka och bönderna fick vi tyvärr inte chans att hjälpa då ingen av dem ansökte hos kommunen för att få hjälp. Hade de gjort det skulle de sannolikt fått snabb behandling och ett positivt besked.

När det gäller remissen från Havs- och vattenmyndigheten så tar vi gärna emot synpunkter. Vi gjorde det även förra gången då vattenfrågan var uppe för diskussion och Kvartetten motsatte sig då också de inskränkningar som då föreslogs i bland annat brukningsrätten.

Till slut, vi har försökt att få till en snabb utbyggnad av fiber på Vikbolandet och på ett sätt som alla där kan ta del av. Den leverantör som arbetar med fibern har dock haft vissa svårigheter men vi hoppas att de löser denna fråga på ett bra sätt inom en ganska snar framtid.