Trafikverket varnar i en ny rapport för att Sverige inte kommer att nå målet att minska vägtrafikens utsläpp med 70 procent fram till 2030. På europeisk nivå har EU konstaterat att utsläppen ökat från transportsektorn så sent som 2015.

Ett problem är att bränslesnålare fordon bidrar till att trafiken ökar och att folk köper större bilar. Försäljningen av så kallade SUV ökar rekordartat i Sverige.

Vi har alldeles för svaga styrmedel för att driva på mot ett klimatsmart transportsystem. Fortfarande satsas miljardtals kronor på nya motorvägsbyggen, vilka kommer att generera mer trafik och ta resurser från satsningar på kollektivtrafik och tåg. Varför är det så trots åratal av klimatprat och en ny klimatlag som nästan hela riksdagen är överens om?

Jag tror att det bilindustriella komplexet har alldeles för stor makt. Ett exempel; vårt största bilföretag lanserar en helt ny bilmodell för 2018, en något mindre SUV. Enligt bränsledeklarationen släpper den ut mellan 135-168 g CO2/km. Det betyder vid 1500 mils körning 2-2,5 ton i utsläpp per år! En helt ny modell! Och den vinner priset Årets bilmodell i Europa. Hur kan en sådan klimatbov bli årets bilmodell 2018? Det säger mycket om vilka värderingar som styr.

Transportpolitiken och det bilindustriella komplexet behöver utmanas. Det är inte konstigt att det är transporterna som genererat flest motioner till den folkets Klimatriksdag som äger rum i Stockholm i maj i år. Det visar på ett folkligt tryck för en ny transportpolitik.