Vi sopsorterar och klimatkompenserar. Vi köper elbilar och elcyklar. Vi släcker lampor och minskar på köttätandet. De nördigaste bland oss trasslar sig fram genom Europa med tåg och handlar bara second-hand.

Ändå minskar inte utsläppen av växthusgaser. Tvärtom ökar de. Och det kommer att fortsätta så länge inga stora grepp tas på strukturell nivå. Var och en av oss kan bidra med en liten, liten del av lösningen på klimatkrisen. Men det krävs också att de verkliga makthavarna – storföretagen och politikerna – agerar.

EU är en storspelare och säger sig vilja avvärja klimatkatastrofen. EU-länderna skulle kunna:

* avveckla alla kolgruvor och fossila bränslen.

* kraftigt bygga ut sol- och vindkraft.

* decentralisera elnäten och tvinga de stora elbolagen att underlätta för småskalig elproduktion.

* låta flyget i Europa bära sina egna kostnader.

* sluta bygga ut flyg och flygplatser.

* satsa på snabba, bekväma tåg och gemensam bokning av internationella tågresor.

* höja skatten på försäljning av bensinbilar.

Ja, jag vet. Det finns många hinder på denna väg. Men någon gång måste vi börja gå den. Och om inte EU, en av världens rikaste regioner, går i täten, vem ska då göra det?