Insändare Svar på "Kulturen behöver mer än vackra ord", 11/1.

Den borgerliga alliansen gör en liten besparing inom Linköpings sektor för kultur och fritid. I Corren 11/1 vill Socialdemokraterna skapa en debatt om detta med avsikten att själva hamna i en bättre dager. Denna debatt kommer dock knappast att leda till någonting bättre i Linköpings kommun utan är mest en partipolitisk profilering.

När det gäller kulturen är en sådan debatt mest skadlig eftersom den inte öppnar för något betydligt allvarligare. Nämligen att utan kultur finns det ingen demokrati. Kulturen måste dessutom både få leva vitalt samt vara tillgänglig för alla kommunens invånare. Att kulturen verkar för att stärka demokratin borde således alla politiker – oberoende av partitillhörighet – hålla med om.

Linköpings kommun har för övrigt råd med kultursatsningar. ”Ung scen öst” startade 2001 med ett pilotprojekt som var en plakatteater. Denna var inspirerad av 1970-talets politiska konst och var således inte riktigt med i tiden. ”Ung scen öst” har sedan dess stagnerat och blivit en institution som kostat kommunen en hel del. Det har också varit en enkel situation för politikerna att ohämmat strö både beröm och pengar över ”Scenkonst öst” – i vilket ”Ung scen öst” ingår – som delvis ägs av Linköpings kommun. Att ”Ung scen öst” är en tung belastning för kommunen är således lätt att se. Det är nog på tiden att dessa pengar frigörs.

Linköpings kommuns satsning på julbelysning är mångdubbelt så dyr som för Umeå. Umeå är en stad som – på samma sätt som Linköping – vill vara en kulturstad men norrlänningarna har lyckats bättre eftersom de gjort helt andra prioriteringar. Initierandet av kulturhuset ”Väven” är bara ett exempel. Umeå borde därför i kulturhänseende vara ett föredöme för Linköping. Linköping kunde kanske börja med att halvera kostnaderna för julbelysningen så att ytterligare kapital frigörs.

Visst borde vi alla – oberoende av politisk åsikt – kunna tänka brett och se klart. Linköping har nämligen alla förutsättningar att bli en levande kulturstad med invånare som med sina ögon lyser upp gator och torg.

Dan Berg