Sommaren är här. Skolavslutningar, festivaler, sol och bad väcker många fina tankar och minnen, men även det oönskade.

Du som förälder är en mycket viktig skyddsfaktor. Du kan göra skillnad för ditt barn eller tonåring. Goda vanor tar barnet med sig resten av livet. Gör det du kan för att inte ditt barn ska drabbas.

Tips:

Våga ta ställning. Det hjälper ditt barn att säga nej. Majoriteten i årskurs 9 dricker inte.

Köp inte ut. Prata även med äldre syskon och kamrater.

Bjud inte på alkohol hemma. Forskning visar att ungdomar som blir bjudna hemma, dricker mer.

Visa att du bryr dig. Prata med ditt barn om vad de ska göra, vilka de ska träffa, var de ska vara och följ upp.

Bestäm tider då ni ska höras eller träffas under kvällen.

Kom överens med andra föräldrar.

Undersökningar i Kalmar Län visar att det finns en stark koppling mellan alkoholanvändning, tobaksanvändning och bruk av narkotika. Fem av tio gymnasieungdomar som röker dagligen och använt alkohol de senast tolv månaderna har också testat narkotika.

Det finns en stark koppling mellan misshandel och alkohol. Knappt sju av tio misshandelsbrott som sker på allmän plats begås av påverkade gärningspersoner. Vid åtta av tio misshandelsbrott som sker på allmän plats är offren påverkade.

För ungdomar i åk 2 gymnasiet får sex av tio tag på alkohol genom att föräldrar, syskon eller andra vuxna i dess närhet köper ut åt dem. Köper du ut alkohol till din tonåring? Då bryter du mot lagen som finns där för att skydda.

Vill du veta mer? I Tonårsparlören från IQ finns mer fakta och stöd för dig som förälder. http://www.tonarsparloren.se/sv/