INSÄNDARE Svar på ”Kontinuitet och kompetens är viktigt för god kvalité” i NT 30/6

Eva-Britt Sjöberg (KD) svarar på min och Anna Wiks debattartikel om kvalitetsbrister inom boendestöd. Jag är glad att vi har samma målbild, och jag tvivlar inte en sekund på ordförandens vilja, däremot ser jag brister i förståelse och insikt. Eva-Britt skriver dels att många av brukarna inte själva ser behovet de har, och jag håller med.

Därför är det än viktigare att personalen är kompetent nog inom det området, både för att uppmärksamma behov och observera personen på beteendeförändringar för att ständigt kunna ge rätt stöd.

Det här är en grupp som mycket väl kan mötas av ordinär omvårdnadspersonal i en vardag som fungerar, men som över en dag kan visa upp en helt annan personlighet och ta ödesdigra beslut som påverkar dem i resten av deras liv, eller i värsta fall får dem att avsluta det.

Det är viktigt att dessa sköraste i samhället får möta rätt kompetenser, och även om omsorgspersonal kan vara duktiga i sitt arbete så är det oansvarigt att lägga observationsansvaret över biopolära och schizofrena personer på deras axlar då de saknar rätt kompetenser för uppgiften.

Eva-Britt fortsätter med att det är svårt att hitta kompetent personal, faktum är att det är en följd av politiska beslut. Yrkesgruppen finns, och den vill arbeta med sin profession men väljer att göra det på andra håll när Norrköping som arbetsgivare börjar tillämpa en riktlinje som verksamheten försökt värja sig emot under fyra år. Moderaterna vill låta rätt yrkesgrupp utföra de uppgifter de har kompetens för, nuvarande riktlinjer får dessa att välja andra arbetsplatser och vi möter rekryteringsbehovet med outbildade. Det är en farlig utveckling i ett verksamhetsområde där människor som inte får stöd ser suicid som en sista utväg.