INSÄNDARE Svar till insändare undertecknad ”Misantropi” i NT 2/7

Signaturen ”Misantropi” skriver bland annat att mellan 2000-4000 ton granulat sprids till natur och hav från konstgräsplaner varje år. Myten om att granulat från konstgräsplaner skulle vara en av de största källorna till spridning av mikroplaster till natur och hav kommer från en feltolkad rapport från IVL som konstaterar att vissa konstgräsplaner fylls på med granulat och sedan antar att detta beror på att granulatet försvunnit. Granulaten har dock inte försvunnit utan har tryckts ihop av spelandet och kan luckras upp om man harvar planerna. De små mängder som riskerar att följa med spelare och vid snöröjning, är lätta att hantera med rätt skötsel.

”Misantropi” skriver också att det skulle läcka ut tungmetaller och gifter i omgivningen. Det stämmer inte. Mätningar har visat att vatten från konstgräsplaner har lägre halter av farliga ämnen än omgivande dagvatten. De ämnen som används i däcktillverkning är hårt bundna och därmed inte farliga för varken hälsa eller miljö. Den europeiska kemikalieinspektionen har gett grönt ljus till spel och vistelse på konstgräsplaner.

Återanvändningen av däckmaterial minskar uttaget av jungfruliga material och koldioxidutsläpp, samt bidrar genom konstgräsplaner också till över 21 miljoner aktivitetstimmar bland barn och unga i Sverige. Det vore synd om användningen stoppades på grund av feltolkade rapporter.

Svensk Däckåtervinning AB, är icke-vinstdrivande, har inget eget intresse i vilka tillämpningar som återvunnet däckmaterial används men verkar för att däckråvaran ska komma till så stor nytta som möjligt inom ramen för en cirkulär ekonomi.