INSÄNDARE. Svar till "Fria Glasögon och fri tandvård? Knappast!" i NT 7/7.

När jag kritiserar min egen partiledning för att de inte lyfter fram kvalificering till välfärden som en viktig valfråga vill Liberalerna i Norrköping delta i resonemanget. Det kan de givetvis göra men (L):s anklagelser, om att mitt parti och i synnerhet jag sprider ”fake news” och använder den ifrågasatta Avpixlat som källverktyg är både osanning och beklagligt.

I min ursprungliga artikel är underlaget hämtat från svenska myndigheters tjänstemän.

När det gäller sakfrågan står jag fast vid att nuvarande regelverk som ger asylsökande rätt till akut tandvård för 50 kr, möjlighet till fria glasögon och rätt till att endast betala 50 kr för de flesta mediciner leder till att utsatta grupper i vårt samhälle ställs mot varandra.

Jag tänker till exempel på att äldre med låga pensioner inte har samma rättigheter. Sådana orättvisor tror jag ligger till grund för att SD har vuxit sig så starka. Därför bör vi moderater vara tydliga med att vi kommer slopa dessa regler om vi får väljarnas förtroende i höst.

Vi vill också införa en kvalificering in i välfärden. Motkravet för att få ta del av hela välfärden ska vara att man arbetar och betalar skatt. Om man inte tycker att kvalificeringen verkar bra och att asylsökande ska ha förmåner som svenska medborgare inte har så ska man förstås inte rösta på oss i höstens val.

Avslutningsvis; Att använda lögner för att smutskasta en person eller ett helt parti är ett agerande som inte hör hemma i den politiska debatten – eller för den delen ingen annanstans i vårt samhälle heller. Jag hoppas och tror att väljarnas förtroende riktas till partier som inte deltar i sådant agerande.