INSÄNDARE SVAR TILL SOPHIA JARL (M) NT 12/1

Moderaterna har motionerat till kommunfullmäktige om att utöka öppettiderna i förskolan. Sophia Jarl (M) menar i en intervju i NT 7/1 att det kan göras utan större kostnader genom att rekrytera arbetslösa personer till ”enkla arbeten”. Förslaget till ökade öppettider på förskolan är såklart bra, ur ett feministiskt perspektiv möjligen utmärkt där kvinnodominerade arbeten, ofta i vården, börjar tidigt och det är i nuläget svårt att hinna lämna barnen på dagis utanför tätorten och hinna till jobbet i stan.

Jag instämmer i Lena Malmborgs fråga till Sophia Jarl på insändarsidan 12/1 ”Menar Jarl att vem som helst kan ta hand om barnen?” Av Jarls svar att döma menar hon just det. Arbetslösa ska efter enklare utbildning ansvara för omvårdnadsarbete på förskolorna. Kanske menar Jarl omsorg och närvaro när hon säger omvårdnad. Kanske är det en begreppsförvirring. Här kommer en bra beskrivning av ämnet omvårdnad ; ”Omvårdnad definieras som den vetenskap som skapar kunskap om vårdande relationer och handlingar som utifrån människans livssammanhang främjar fysisk, psykisk, social och existentiell hälsa”.(www.his.se) Detta är inget en snabbkurs tillgodoser.

Jarls förenklade resonemang förvånar tyvärr inte. Välfärden i moderat skepnad ”effektiviserar” genom att anställa billig arbetskraft. Som sjuksköterska i kommunen (med en kandidatexamen i omvårdnad) upprörs jag av den bristande respekt hon visar för kunskaperna hos professionerna i välfärden. De som får betala priset för sådan dumsnålhet är barn, gamla och funktionshindrade som behöver, och har rätt till, högkvalitativ vård och omsorg. Jag utgår från att andra partier kommer se problemet med Moderaternas resonemang och justera lösningen i en riktning som sätter barnen på förskolan i fokus.

SVAR PÅ OVANSTÅENDE INSÄNDARE, FRÅN SOPHIA JARL (M):

Jag kommenterar gärna vårt förslag. Vi vill att människor som idag står utanför arbetsmarknaden, genom en kortare utbildning, ska kunna förstärka kvalitén inom exempelvis förskolan. Dels eftersom det är brist på förskolelärare och för att vi tror att andra yrkesgrupper kan göra insatser inom främst omsorgsområdet.

Milde sätter kanske fingret på hur olika vi ser på arbetslösas förmåga. Det är en, enligt mig, ganska nedsättande syn på arbetslösa Milde synliggör. Arbetslösa är ingen homogen grupp. Jag är övertygad om att det finns många av de 7 000 arbetslösa i Norrköping som med rätt förutsättningar kan stärka nuvarande bemanning i förskolan. Det skulle möjliggöra utökade öppettider från klockan 06.00 på morgonen.

Om Milde tror att barns omsorgsbehov endast kan mötas av akademiker är jag väldigt nyfiken på hennes syn på föräldraskap och vilken utbildning som ska krävas för att få vara förälder.

Sophia Jarl (M)

Oppositionsråd Norrköpings kommun