Insändare Svar till Sofia Malander, Östgötatrafiken

Tack för svar från Sofia Malander på Östgötatrafiken. Emellertid lämnar dina svar och argument mycket övrigt att önska!

Det är sanslöst obegripligt att hållplatsen vid Rönntorp under året renoverats för hundratusentals kronor med asfaltering, ny trottoar, stenbeläggning, ny busskur, bänkar med mera, för att sedan plötsligt läggas ner. Det är också synnerligen anmärkningsvärt att hela neddragningen planerats utan någon som helst information till boende i området. Första informationen kom via NT i en insändare när allt redan var bestämt och tidtabeller tryckta – ett mycket märkligt förfarande för att slippa ta del av protester och kritiska argument från berörda kunder.

Precis som påtalats tidigare, är hållplatsen vid Däckmansgatan fullkomligt livsfarlig, smal och halkig under vinterhalvåret och man måste hålla i stängslet för att inte riskera att glida under bussen, särskilt om flera kliver av bussen samtidigt. Idén att förtäta turer är överdriven, i synnerhet som ett antal potentiella busspassagerare kanske istället tar bilen – alltså tvärtemot vad VD Malander önskar.

Om Östgötatrafiken kunde kommunicera sina tankar och idéer innan de sätts på pränt, skulle mycket underlättas och möjligheten att öka bussåkandet och minska biltrafiken skulle avsevärt förbättras. Östgötatrafiken och Malander borde också kommunicera bättre med sina chaufförer som vet hur bussåkandet ser ut i verkligheten! De vet att av- och påstigande i Rönntorp är många och de vet också att alla skolbarn från Rönntorp som åker med bussen, nu kommer att rusa över den trafikerade Lindövägen för att komma till bussen.

Tänk om och tänk rätt och lyssna på era kunder!