Insändare Onsdagen den 25 oktober 2017 bogserades Femöresbron iväg mot ett okänt öde.

En av våra politiker, Karin Jonsson (C), säger redan innan undersökningen är genomförd ”Jag tror inte att den gamla bron kommer tillbaka”. Det är nu inte bara brons dåliga skick som ser ut att ha motiverat detta uttalande utan också något om tillgänglighet och att bron är för brant. Nu får våra politiker nog tänka mer på det historiska värdet än på lutningsgraden. Mig veterligen har den spatserande allmänheten hittills inte förfasat sig över att det varit svårt att ta sig över Femöresbron. Majoriteten norrköpingsbor är med all sannolikhet beredda på att utsätta sig för de eventuella svårigheter det innebär att genomföra sin promenad över den vackra och historiskt ovärderliga Femöresbron.

En obehaglig känsla infinner sig att detta kan vara ett spel för galleriet. Kan det vara så att våra politiker bara vill lugna allmänheten med att man skall undersöka bron för att se om det eventuellt går att renovera den, men att man redan bestämt sig för att det skall bli en ny bro?

En inspektion av bron har visat att den lider av allvarliga rostangrepp på ”tvärbalkar under brobanan”. Inget har sagts om de båda sidostyckena som utgör brons karaktär. Utan närmare inspektion ser dessa ut att kunna räddas. ”Jag skulle gärna se att den gamla bron kommer tillbaka, den berättar om platsens historia”, säger stadsarkivarien Hanna Domfors.

Alla ni som gått över Femöresbron, kanske sett den bogseras bort och som känner en smula vemod och som vill ha den kvar och inte en helt ny, höj era röster och låt våra politiker och Tekniska nämnden höra: ”Femöresbron, kom tillbaka!”