Insändare Svar till "Centerpartist" och "Miljöpartist" i NT

Vare sig det är centerpartister eller miljöpartister som flyger, så producerar de lika mycket koldioxid. Vårt klimatavtryck är oberoende av partitillhörighet.

Flyget är en av de stora ”klimatbovarna” och flyget i världen ökar och därmed dess klimatpåverkan. Centerpartiet tror att vi kan lösa flygets miljöproblem genom övergång till biobränsle. Biobränsle är bättre än fossilt flygbränsle. Men idag är biobränsle dyrt och flygets användning av det är låg. Flygbranschens egen prognos, vid biobränsleanvändning, visar 20 procent koldioxidminskning till 2030 och ett halverat utsläpp 2050.

Flygandet beräknas öka med cirka 2,5 procent årligen, efter att flygskatten införts, enligt Transportstyrelsens beräkning. Tidigare beräknad ökning var 5 procent. Det visar två saker. Biobränslets minskning av koldioxidutsläppet från flyget räcker inte. Det visar också att flygskatten troligen kommer att ha en viss effekt. Detta i motsats till vad Centerpartiet tror.

Skogen ska räcka till allt, den ska vara lösningen för utsläpp från privatbilismen, av godtransporter på våra vägar och utsläppet från flyget. Flis ska eldas och ge el och värme. Skogsmark är också en värdefull rekreationsresurs och skog måste skyddas för att tillgodose den biologiska mångfalden. Biobränslets förträfflighet på lång sikt är också oklar om man räknar in den koldioxid som frigörs vid skogsbruk, som trädfällning och transporter.

Solceller är naturligtvis bra. Jag hoppas att det nuvarande, trettioprocentiga bidraget, stimulerar fler att sätta solceller på sitt tak. Men hur många i Thailandsplanet har en solcellanläggning som producerar 5-6 000 kWh/per person och år? Det är den klimatkompensation som krävs.