Insändare Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) har tillsatt en utredning angående strejkrätten. Den ska presenteras i maj, men enligt Sveriges Radio pekar allt på att utredningen föreslår inskränkningar.

Anledningen till utredningen sägs vara konflikten i Göteborgs containerhamn mellan Maerskägda APMT och Hamnarbetarförbundet (Hamn4). Enligt regeringen utgör Hamn4:ans stridsåtgärder ett problem, trots att APMT stått för merparten av stridsåtgärderna genom lockout. Därtill vägrar arbetsgivarföreningen Sveriges hamnar Hamnarbetarförbundet möjligheten att utse skyddsombud. Beslutet är livsfarligt, nyligen dog en hamnarbetare i Oxelösund.

Följden vid en lagändring blir att företagen ges möjligheten att välja det billigaste kollektivavtalet med sämst villkor. Den tolkningen gör flera arbetsmarknadsexperter. Fenomenet är känt som avtalshopping. En sådan lagstiftning kommer endast gynna företagen och pressa ned hela arbetarklassens rättigheter. Därtill omöjliggörs i praktiken rätten att bilda och välja sin egen fackförening, den grundlagsfästa föreningsfriheten.

En lagändring kan även öppna för allt grövre ingrepp i konflikträtten. Liberalernas partiledare Jan Björklund framförde nyligen i LO:s tidning Arbetet att hans parti även vill krympa rätten till sympatistrejk.

Om riksdagen klubbar en lagändring efter valet är det snart ingenting kvar av strejkrätten. Nu närmar sig 1 Maj, arbetarrörelsens högtidsdag. I Kommunistiska Partiets arrangemang är huvudparollen given: Försvara strejkrätten!

Och med anledning av strejkutredningen är det på sin plats med en öppen fråga till fackligt aktiva socialdemokrater: Kan vi acceptera att regeringen, Sveriges hamnar och Liberalerna agerar för att undergräva dyrköpta fackliga rättigheter?