Insändare Svar till signaturen N-G om förtätning i Vilbergen i NT 5/12

Det första jag slås av är: har verkligen N-G studerat översiktsplanen? Det är beklämmande, att läsa om hur dåligt insatt N-G är i vad som sker i Vilbergen.

Dessutom har N-G mage att beskylla oss i samordningsgruppen, för att vi bara tänker på oss själva och fördyrar byggnationen för skattebetalarna genom att överklaga. Det är skamligt mot gruppen som via en dialog försöker att få till stånd en kompromisslösning med kommunen för att undvika ett nytt problemområde med trångboddhet, konflikter och blåljus med stora kostnader för kommunen.

Vidare nämner N-G att det finns viktigare frågor i valet. Är inte boendemiljön en viktig fråga? Det finns undersökningar som visar, att en bra boendemiljö med gröna ytor ger god hälsa. Dessa gröna ytor som inte är så stora som nämns av N-G tycker ni skall bebyggas, samt parkeringsplatserna, så att solen stängs ute och folk som behöver bilen har ingen parkeringsplats kvar.

Dessutom försöker gruppen förhindra att Gamla Övägen blir en stadsgata med bebyggelse tätt intill där det idag passerar cirka 20 000 fordon per dygn. Detta innebär också att man river upp nyligen uppförda rondeller och raserar en cykelbana till Vrinnevisjukhuset som kostat 5 miljoner att bygga. Är inte detta slöseri med skattemedel?