Insändare Svar till ”Att bränna förtroendet” 14/12

Återigen har man kunnat läsa om oegentligheter i samband med plaståtervinning. Denna gång handlar det om svenska plastförpackningar som bränts upp på en illegal soptipp i Lettland, något som togs upp i Hans Stigssons ledarkrönika i Norrköpings tidningar den 14 december.

Varje gång fusk och olagligheter uppdagas så blir det svårare att motivera för sig själv och andra varför man ska lägga tid och engagemang på att källsortera. Till alla er som tvivlar så vill jag bara säga: Ni gör rätt, dom gör fel! Det är inte ni som ska ändra ert beteende och sluta sortera. Det är istället de som fuskar och bryter mot avtal eller lagar som måste sluta med det.

Att just plasten är bekymmersam och lockar oseriösa aktörer att fuska beror på flera saker: Efterfrågan på produkter gjorda av återvunnet material är fortfarande för svag.

Tillverkningsindustrin har inte gjort sin läxa utan tillverkar fortfarande produkter som är svåra att återvinna och använder fortfarande uteslutande jungfruliga råvaror, det vill säga material som inte är återvunnet.

Våra system för insamling skiljer inte på olika sorters plast utan ger en mycket svårhanterlig blandning som är svår att återvinna.

Återvinningsindustrin har inte hunnit komma på tillräckligt effektiva metoder för att ta hand om allt blandat plastavfall som uppstår.

Dessa problem måste plastbranschen lösa. Det bästa ni alla som kämpar med sorteringen kan göra för att hjälpa till att driva utvecklingen i rätt riktning är att fortsätta källsortera och att efterfråga produkter av återvunnet material när ni handlar.