INSÄNDARE Svar på ”Tillgång till välfärd kräver ansträngning ­– av alla” i NT 27/6.

I en debattartikel i NT vill Sophia Jarl (M) göra tydligt ”att svensk välfärd byggs av arbete och egen insats – inte genom att någon annan betalar”. Hon upprörs över att fattigpensionärer inte kan betala tandvård eller glasögon, medan en asylsökande (utan uppehållstillstånd) kan gå till tandläkaren för ”femtio kronor” eller ”få full ersättning” för glasögon.

M i Norrköping efterlyser hårdare tag i migrationspolitiken. Men de använder argument som inte stämmer.

Tandvård för 50 kronor? Uppgiften spreds av opinionssajten ”Samhällsnytt” (tidigare Avpixlat). Uppgiften granskades i SvD:s ”Faktagranskning” den 18 maj 2018, där de fann att uppgiften var ”mestadels fel”. Det som stämde var priset 50 kronor. Men då avsågs akuta insatser. ”Det handlar om tandvård som inte kan anstå. De här grupperna är bara välkomna om de har så ont att de inte kan leva med besvären eller om besvären kan leda till allvarliga komplikationer i framtiden” skrev SvD.

Fria glasögon för asylsökande? Enligt Migrationsverket kan asylsökande som ”saknar egna medel” ansöka om bidrag till glasögon. Bidrag medges först efter utlåtande från legitimerad optiker. ”Utlåtandet ska innehålla resultatet av synundersökningen, en bedömning av behovet av glasögon samt ett kostnadsförslag på det billigaste alternativet av glasögon. Optikern ska i utlåtandet ange om behovet kan tillgodoses med färdigslipade läsglasögon som går att köpa i dagligvaruhandeln”, citat Migrationsverket.

Det är okej att Sophia Jarl och Moderaterna vill ha hårdare tag i migrationspolitiken, men det är inte okej att de för fram oriktiga fakta, Fake News, för att stödja sina argument för detta.