Insändare Den 26 april 2013 klockan 12:57 var det första gången som ett offentligt böneutrop från en minaret kunde höras i Sverige. Detta var inget förinspelat utrop utan en imam, en muslimsk böneledare höll det via minaretens högtalare och kallade till bön. Till saken hör att den ovannämnda moskén ligger i ett industriområde och inte i ett centralt bostadsområde.

Bosniakiska Islamska Församlingen Norrköping har lämnat in en bygglovsansökan för en centralt belägen moské med en 19 meter hög minaret i Norrköping. En minarets funktion är att ropa ut och signalera till medborgarna när det är dags för bön. Församlingen säger dock att minareten inte kommer att användas för just detta ändamål. Då en minaret inte heller passar in i vår moderna stadsmiljö ser Kristdemokraterna i Norrköping därför att bygglov inte bör beviljas för en minaret.

Världen och vårt samhälle ser annorlunda ut idag jämfört med när detaljplanen antogs år 2013. Många Norrköpingsbor har därför uttryckt en oro för att en moské med minaret ska byggas i nära anslutning till ett centralt bebyggt bostadsområde.

Kristdemokraterna i Norrköping ser därför helst att Byggnads- och miljöskyddsnämnden beviljar församlingen bygglov för en moské utan minaret. Genom ett sådant beslut anser vi att vi både kan värna religionsfriheten samtidigt som vi tar hänsyn till kommuninvånarnas oro. Nej till minaret och böneutrop kan även skapa en generell acceptans hos Norrköpingsborna för moskébygget. Vi vidhåller att religionsfrihet betyder att man har rätt att utöva sin tro tillsammans med andra men det betyder inte att öppna upp för offentliga böneutrop.